Αρχικοποίηση του InvoiceMate (initialization)

Διαδικασία αρχικοποίησης / αρχικής παραμετροποίησης

Μόλις εγκαταστήσατε το InvoiceMate? Τέλεια! 👍
Ακολουθήστε τα βήματα στο ακόλουθο βίντεο 9 λεπτών για να αρχικοποιήσετε το πρόγραμμα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιχείρησής σας.
Βίντεο αρχικοποίησης του InvoiceMate