📤

Έκδοση Πιστωτικού Τιμολογίου

To InvoiceMate πλέον υποστηρίζει και την έκδοση Πιστωτικού Τιμολογίου, ως επιλογή κατά την διαδικασία δημιουργίας νέου παραστατικού. (Μενού: Εφαρμογή -> Παραστατικά -> Νέο Παραστατικό)
Πιο συγκεκριμένα, επιλέγουμε την "ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5.1" ως Κωδικό ΑΑΔΕ:
Πιστωτικό Τιμολόγιο με κωδικό 5.1