📦Δημιουργία μιας Υπηρεσίας ή Αγαθού της Επιχείρησης

Πως προσθέτω ένα αγαθό/υπηρεσία στη λίστα?

Ακολουθούμε το Μενού: Εφαρμογή -> Αγαθά | Υπηρεσίες -> Προσθήκη Και συμπληρώνουμε τα αντίστοιχα υπό-μενού σύμφωνα με τη φύση του προϊόντος/υπηρεσίας.

Last updated