📦

Δημιουργία μιας Υπηρεσίας ή Αγαθού της Επιχείρησης

Τα περισσότερα παραστατικά της Επιχείρησης αφορούν υπηρεσίες ή προϊόντα που πρσφέρονται συχνά κατά τη λειτουργία σας. Έτσι, στο InvoiceMate, μπορείτε να διατηρείτε μια λίστα με τα συχνά προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρετε, έτσι ώστε να μπορείτε να τις προσθέτετε στα τιμολόγια με λίγα κλικ!
😄

Πως προσθέτω ένα αγαθό/υπηρεσία στη λίστα?

Ακολουθούμε το Μενού: Εφαρμογή -> Αγαθά | Υπηρεσίες -> Προσθήκη Και συμπληρώνουμε τα αντίστοιχα υπό-μενού σύμφωνα με τη φύση του προϊόντος/υπηρεσίας.
Προσθήκη Αγαθού ή Υπηρεσίας