🧙♂

Ομάδα Ανάπτυξης & Επικοινωνία

Μπορείτε να μας βρείτε στα παρακάτω emails
Γεώργιος Ρουσσόπουλος -- Taxonomy Greece
Σφούνης Δημήτρης -- Bluechain ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
Κολοβός Δημήτρης -- Bluechain ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

⛑️ Emergency issues

2510 837444
Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.