🏢

Εισαγωγή Νέου Πελάτη στο Πελατολόγιο

Το InvoiceMate διατηρεί τη Λίστα Πελατών σου σε ξεχωρίστό secure μέρος, όπως έχουμε προαναφέρει. Για να εισάγεις Νέο Πελάτη στην Λίστα Πελατών, λοιπόν, η διαδικασία είναι απλούστατη!
Ακολούθησε το Μενού: Εφαρμογή -> Πελάτες -> Προσθήκη Πελάτη (Το μεγάλο κουμπί " + " πάνω αριστερά).