💬Χώρος Συζητήσεων

Ο Χώρος Συζητήσεων της κοινότητας του InvoiceMate είναι ένα ανοιχτό forum, όπου μπορείτε να θέσετε τα ερωτήματά σας ανοιχτά, προς την Ομάδα Ανάπτυξης ή την ίδια την κοινότητα.

Οι "κανόνες καλής γειτνίασης" ισχύουν και εδώ: ❤️ Παρακαλούμε, να είστε σαφείς, ευγενικοί και κατατοπιστικοί στις συζητήσεις σας!

// UNDER CONSTRUCTION! ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ!
// Link will be placed here~

(Το forum είναι open-source και έχει στηθεί μέσω Flarum)

Telegram group

Για πιο μικρά ερωτήματα, και για ποιο άμεση επικοινωνία, διατηρούμε επίσης το InvoiceMate Support telegram group, εδώ:

Last updated